Exercitarea dreptului de vot

Procedura de votare prin corespondenţă

Cetăţenii americani pot primi acum buletinele de vot electronic. In funcţie de statul ȋn care aveţi domiciliul electoral, puteţi primi buletinul de vot prin email, prin fax sau ȋl puteţi descărca de pe internet. Pentru ȋnceput, intraţi pe site-ul Programului Federal de Asistenţă Electorală, http://www.FVAP.gov, pentru a completa formularul de ȋnregistrare pentru alegeri şi solicitare a unui buletin de vot, numit Federal Post Card Application (FPCA). Imprimaţi formularul, semnaţi-l şi apoi expediaţi-l către biroul electoral din Statele Unite de care aparţineţi, ale cărui informaţii de contact le puteţi găsi pe http://www.FVAP.gov.

Daca solicitaţi transmiterea electronică a buletinului de vot şi menţionaţi pe FPCA adresa dumneavoastră de email sau numărul de fax, veţi primi un buletin de vot cu 45 de zile ȋnainte de alegerile generale şi, de obicei cu 30 zile ȋnainte de alegerile speciale sau primare pentru funcţii federale. Cele mai multe state au acum website-uri unde puteti verifica stadiul ȋnregistrării dumneavoastră pentru alegeri. Multe dintre state oferă posibilitatea de a urmări buletinul de vot.

Notă importantă: Statele nu mai au cerinţa de a transmite automat buletine de vot alegătorilor pentru ȋntregul ciclu electoral, deci toţi alegătorii din străinătate care doresc să voteze ȋn alegerile din S.U.A. trebuie să trimită formularul de ȋnregistrare Federal Post Card Application ȋn luna ianuarie a fiecărui an.

Marea majoritate a cetăţenilor americani aflaţi ȋn afara Statelor Unite pot vota in alegerile federale. Procesul electoral este coordonat de către autorităţile fiecărui stat ȋn parte, prin urmare alegătorii din străinătate trebuie să aibă o legătură cu unul dintre aceste state pentru a putea vota.  Pentru a vota din străinătate, alegătorii trebuie să se ȋnregistreze, să ceară un buletin de vot şi să transmită un buletin de vot. Informaţii suplimentare despre procesul electoral se găsesc la FVAP.  

Statul unde aveţi domiciliul electoral este acela unde aţi locuit ȋnainte de plecarea dumneavoastră din Statele Unite. Această regulă se aplică alegătorilor din străinătate chiar dacă nu deţin proprietăţi ȋn acel stat, şi nu au ȋn mod cert intenţia de a reveni ȋn statul respectiv.

Unele state permit persoanelor domiciliate ȋn străinătate, care au dobândit cetăţenia prin părinţi şi nu au locuit niciodată ȋn Statele Unite, să voteze ȋn statul ȋn care a avut domiciliul unul dintre părinţi. Pentru informaţii legate de posibilitatea de a vota ȋntr-un anumit stat, contactaţi Biroul Electoral Local.

Nu. Personalul Serviciului pentru cetăţeni americani poate răspunde ȋntrebărilor dumneavoastră sau vă poate ajuta să imprimaţi formulare, dar nu puteţi vota ȋn persoană la ambasadă. Singura modalitate de a vota din afara Statelor Unite este prin completarea unui buletin de vot prin corespondenţă.

Alegătorii din străinătate au la ȋndemână mai multe opţiuni pentru transmiterea buletinului de vot către birourile electorale:  

  • Fax, Email, or Internet: Mai multe state permit acum transmiterea electronică a buletinului de vot. Consultaţi Ghidul electoral al statului dumneavoastră pentru informaţii cu privire la expedierea buletinului de vot prin fax sau email.
  • Prin poştă: Puteţi expedia buletinul de vot de la un oficiul postal din România prin poşta internaţională direct către biroul electoral local din statul unde veți vota. Plicul trebuie să aibă timbre suficiente pentru expedierea prin poşta internațională.
  • Prin intermediul ambasadei/APO/FPO: Deşi nu se poate vota la ambasadă, puteţi trimite sau aduce buletinul de vot la ambasadă, pentru expedierea către un centru de sortare a corespondenței din Statele Unite. Ambasada acceptă buletine cu votul exprimat al cetățenilor americani atân prin poştă cât şi printr-un Drop-Box pentru Buletine de Vot aflat la intrarea publicului ȋn Secția Consulară. Aveți nevoie de două plicuri pentru buletinul de vot.
    • Pe primul plic scrieți adresa ambasadei: Ambasada S.U.A., Blvd. Dr. Liviu Librescu nr. 4-6, Sector 1, Bucureşti 015118.
    • Al doilea plic, ȋn care veți sigila buletinul de vot, trebuie să aibă adresa biroului electoral local din S.U.A.unde sunteți ȋnregistrat să votați. Acest plic trebuie să fie pretimbrat sau să aibă suficiente timbre pentru expedierea locală ȋn Statele Unite. Un plic pretimbrat poate fi imprimat şi de pe website-ul FVAP. Consultaţi acelaşi website pentru adresa comitetului electoral local unde trebuie expediat buletinul de vot ȋn statul dumneavoastră.
    • Sigilați al doilea plic, introduceți-l ȋn primul plic cu adresa ambasadei, şi apoi trimiteți plicul către ambasadă sau folosiți Drop-Boxul pentru Buletine de Vot aflate la intrarea ȋn Secția Consulară, pentru expedierea ȋn Statele Unite. Vă rugăm să rețineți că de la primirea plicului de către ambasadă până când acesta intră ȋn sistemul postal american pentru livrarea la destinație pot trece două – trei săptămâni.  Transmiterea electronica a materialelor electorale este mult mai rapidă, şi ȋncurajăm toți alegătorii să folosească această opțiune dacă este permisă de statul lor de domiciliu. Dacă doriți să aduceți buletinul de vot la ambasadă, vă rugăm să rețineți că toți vizitatorii trebuie să treacă prin controlul de securitate şi nu au voie să introducă ȋn ambasadă dispozitive electronice, cum ar fi telefoanele mobile.
  • Express Courier Service: Dacă timpul este scurt sau serviciul poştal local nu este sigur, puteţi folosi servicii de poştă rapidă cum ar fi TNT, FedEx, DHL, or UPS. Notă: Acestea nu livrează corespondenţă la căsuţe poştale.

 

Dacă aţi urmat toate instrucţiunile, dar nu aţi primit buletinul de vot, cu o lună ȋnaintea alegerilor puteţi vota folosind un buletin de vot de urgenţă, Federal Write-in Absentee Ballot (FWAB). Acesta se poate imprima sau completa online la http://www.fvap.gov/eo/overview/materials/forms. Completaţi FWAB cu numele candidaţilor pe care ȋi votaţi, apoi trimiteţi-l către  biroul electoral local. Dacă buletinul dumneavoastră de vot expediat din Statele Unite ajunge totuşi la dumneavoastră cu ȋntârziere, puteţi să-l completaţi şi să ȋl expediaţi şi pe acela ȋn Statele Unite. Comisia electorală nu va număra FWAB-ul completat de dumneavoastră decât ȋn situaţia ȋn care buletinul de vot obişnuit nu a ajuns la biroul electoral local ȋnainte de data limită. Folosirea acestei proceduri nu atrage după sine invalidarea votului dumneavoastră sau dublarea votului.

Participarea ȋn alegerile federale nu influenţează obligaţiile dumneavoastră privitoare la plata taxelor şi impozitelor federale sau statale, ȋnsă participarea ȋn alegerile la nivel de stat sau administraţie locală poate influenţa  aceste obligaţii. Dacă aveţi ȋntrebări, vă rugăm să consultaţi un avocat.