Interviul

National Visa Center (NVC) trimite petiționarului prin poștă o notificare în momentul în care dosarul de viză K-1 este trimis către Ambasada S.U.A. din București, România.  După primirea dosarului, ambasada va contacta prin email beneficiarul furnizându-i o listă cu documentele necesare și instrucțiuni pentru pregătirea și programarea interviului de viză K-1.

Plătiți taxa de viză urmând instrucțiunile de plată.

Programați data interviului de viză la ambasadă urmând instrucțiunile primite prin email.

Prezentați-vă la interviul de viză la data și ora stabilită.