De ce fiecare vot contează. Concurs video

De ce fiecare vot contează.
De ce fiecare vot contează. Concurs video.

Ca parte a campaniei de creștere a responsabilității civice în relație cu Alegerile Prezidențiale din România din 2019, Ambasada S.U.A. lansează o competiție de videoclipuri pe tema „De ce fiecare vot contează„, pe 13 februarie 2019.

Lucrând individual sau în echipe de maxim 2 persoane, liceenii români, cu vârste cuprinse între 16-18 ani, sunt invitați să creeze un videoclip de maxim 2 minute pe tema de mai sus și să-l trimită prin intermediul WeTransfer la infobuch@state.gov până la data de 20 martie 2019. Prezentarea video va fi în format .mp4 și va fi însoțită de 2 fișiere în format .srt, care conțin subtitrările în limba engleză și în limba română.

Participanții trebuie să includă în mesajul lor numele complet, adresa de e-mail, numărul de telefon, clasa și liceul, și numele profesorului de limba engleză. Copiii sau orice alți membri ai familiei angajaților Ambasadei S.U.A. nu au voie să participe la concurs.

Un juriu format din diplomați americani și bursieri Fulbright va selecta primele trei videoclipuri. Videoclipurile vor fi evaluate pe baza eficacității în ceea ce privește sensibilizarea cu privire la importanța votului; originalitate și creativitate; și calitatea video.

Ambasada S.U.A. va acorda câștigătorilor locului întâi câte o cameră video GoPro, în timpul unei ceremonii speciale în luna mai 2019. Câștigătorii locurilor 2 și 3 vor primi respectiv câte o cameră digitală și un eBook reader. Videoclipurile celor trei echipe câștigătoare vor fi evidențiate pe site-ul Ambasadei S.U.A. și pe alte platforme online. Toți participanții – studenți și profesori deopotrivă – vor primi certificate de la Ambasada S.U.A. pentru a le recunoaște eforturile.

Creaţi clipuri video cu tema „De ce fiecare vot contează”

În anticiparea Alegerilor Prezidenţiale din România, Ambasada S.U.A. la București invită elevii de liceu, cu vârste cuprinse între 16-18 ani, să participe la un concurs video dedicat creșterii gradului de conștientizare privind participarea civică a tinerilor în România. Pe lânga premiile oferite celor mai bune clipuri video, câstigătorii își pot vedea videoclipurile prezentate pe platformele online ale Ambasadei S.U.A. Tema concursului este „De ce fiecare vot contează„. Căutăm clipuri video creative, atractive, care să exprime cel mai bine tema. Câştigătorii vor fi selectaţi în funcţie de capacitatea filmului de a atrage atenţia asupra importanăei participării la vot a fiecăruia.

Regulament şi informaţii despre concurs

 1. Tema concursului: „De ce fiecare vot contează” – Ca o pregătire a Alegerilor Prezidenţiale din România
 2. Cum puteţi participa
  Echipe de cel mult 2 persoane vor realiza un clip video original de cel mult 2 minute despre tema concursului „De ce fiecare vot contează„. Clipurile video mai lungi de 2 minute nu vor fi acceptate. Clipurile video trebuie să fie creaţia originală a echipei şi trebuie să fie filmate în România. Acest concurs se adresează liceeenilor români care locuiesc în România. Odată încărcat un clip video, el este considerat a fi varianta finală şi nu poate fi modificat, editat sau înlocuit. Participarea la acest concurs reprezintă automat acceptarea acestor reguli oficiale ale competiţiei. Fiecare clip video înscris trebuie să fie creaţia originală a echipei. Doar o înscriere de fiecare individ sau echipă va fi acceptată.
 3. Înscrierea:
  Clipurile video, în format .mp4, trebuie încărcate pe WeTransfer şi link-urile corespunzătoare trebuie trimise la infobuch@state.gov până pe 20 martie 2019, la ora 23:59. Participanţii vor menţiona numele şi prenumele, adresa de e-mail, numărul de telefon, clasa şi liceul, numele profesorului de limba engleză, în momentul încărcării clipurilor video pe WeTransfer. Clipurile video trebuie însoţite de 2 fişiere .srt conţinând subtitrările în limba engleză şi în limba română.
 4. Condiţii legate de conţinut
  Clipurile video înscrise nu pot:

  • să includă conţinut explicit sau sugestiv sexual sau limbaj nepotrivit despre vreun grup etnic, rasial, de gen, religios, profesional sau de vârstă ori despre persoanele cu dizabilităţi;
  • să promoveze sau să conţină folosirea de alcool, droguri, tutun, arme sau alte activităţi care pot părea nesigure sau periculoase;
  • sa promoveze vreo agendă politică, mesaj sau partid;
  • să defăimeze, să reprezinte în mod necorespunzător sau să conţină comentarii denigratoare despre alte persoane, companii sau organizaţii;
  • să includă utilizarea accentuată de mărci, logouri sau însemne comerciale (precum ambalaje sau interioare/exterioare de clădiri) private şi să promoveze vreo marcă sau vreun produs; să conţină informaţii de identificare precum numere de înmatriculare, nume de persoane, adrese de e-mail sau adrese de străzi;
  • să conţină materiale pentru care drepturile de autor sunt deţinute de alte persoane (inclusiv fotografii, sculpturi, picturi sau alte lucrări de artă sau imagini utilizate pe pagini de internet, la televiziune, în filme sau alte medii);
  • să conţină materiale care includ nume, fotografii sau alte indicii care permit identificarea unor persoane în viaţă sau decedate fără acord;
  • să transmită mesaje sau imagini care nu corespund imaginilor pozitive cu care Ambasada S.U.A. la Bucureşti doreşte să se asocieze;
  • să reflecte şi să constituie o încălcare a legii;
  • să prezinte şi să identifice în vreun fel minori fără acordul părintelui sau tutorelui legal al minorului.
 5. Eligibilitate
  • Participanţii trebuie să fie elevi de liceu din România, cu vârste cuprinse între 16-18 ani, lucrând în echipe de maxim 2 persoane.
  • Perioada de înscriere începe pe 13 februarie 2019 şi se încheie pe 20 martie 2019, la ora 23:59. Echipa care încarcă clipul video va fi considerată participantul la concurs şi va fi singura echipă înscrisă în competiţia pentru premiu.
  • Copiii angajaţilor Ambasadei S.U.A. nu pot participa la acest concurs.
 6. Selectarea câştigătorilor şi criteriile de jurizare
  Toate clipurile video vor fi vizionate de un juriu compus din americani din comunitatea Ambasadei S.U.A. la Bucureşti.Criteriile de jurizare sunt, după cum urmează, în ordinea importanţei:

   • Eficienţa mesajului;
   • Originalitatea şi creativitatea;
   • Calitatea video.
 7. Termeni şi drepturi
  Înscriindu-vă în acest concurs susţineţi, garantaţi şi sunteţi de acord cu următoarele:

  Voi sunteţi producătorul şi participantul. Aţi primit acordul persoanei/persoanelor prezentate în clipul video (părţi terţe participante) (în cazurile în care se aplică) şi toate elementele clipului video cu care v-aţi înscris sunt originale, nu sunt copiate din alte creaţii şi nu încalcă drepturile niciunei terţe părţi; în cazul în care unele dintre elemente au fost create de o terţă parte (parte terţă participantă), voi deţineţi toate drepturile asupra acestor elemente şi puteţi ceda depturile asupra clipului video înscris. În cazul în care apăreţi în clip, să fiţi siguri că aveţi permisiunea scrisă a părinţilor pentru a participa la concurs. În cazul în care un minor este parte terţă participantă, să vă asiguraţi că aveţi permisiunea scrisă a părintelui sau tutorelui legal al minorului. Voi rămâneţi proprietarul clipului înscris însă, odată cu înscrierea, voi şi orice parte terţă participantă acordaţi Ambasadei S.U.A. la Bucureşti drept perpetuu, gratuit, irevocabil ne-exclusiv să publice, reproducă, realizeze creaţii bazate pe acest clip, să distribuie, să afişeze, să transmită, să difuzeze, să transpună în format digital sau să folosească în alte moduri şi să permită altora să folosească, în întreaga lume, clipul video înscris în concurs în orice mod, formă sau format existent sau care va fi creat, inclusiv în internet, şi pentru orice scop, inclusiv, dar nu doar pentru promovarea entităţilor implicate în concurs şi a concursului, fără necesitatea obţinerii aprobării ulterioare sau a efectuării unor plăţi către participant, inclusiv pentru acele clipuri video care nu au fost selectate. Prin înscrierea clipului, sunteţi de acord că Ambasada S.U.A. la Bucureşti nu este obligată să publice clipul video înscris de voi, că Ambasada S.U.A. la Bucureşti este singura care decide asupra publicării şi că înscrierea sau publicarea unui clip video înscris nu garantează că acesta va fi câştigător.

  Înscriindu-se, toţi participanţii înţeleg şi acordă Ambasadei S.U.A la Bucureşti permisiunea ca clipul video înscris de ei să fie publicat pe platformele online ale Ambasadei (de ex. Facebook, YouTube) şi pe paginile de internet ale Ambasadei acum şi întotdeauna oriunde în lume pentru ca acesta să fie văzut de vizitatorii paginilor. Ambasada S.U.A. la Bucureşti nu este răspunzătoare pentru utilizarea neautorizată a clipului video de către o terţă parte. Nu se va acorda recunoaştere pentru clipurile înscrise, iar înscrierea unui videoclip nu creează o relaţie confidenţială şi nu impune Ambasadei S.U.A. sau instituţiilor afiliate obligaţia de confidenţialitate.

  Toate clipurile trebuie să respecte drepturile de autor, mărcile comerciale, drepturile de confidenţialitate, publicitate sau orice alte drepturi de proprietate intelectuală şi de alt tip ale oricărei persoane şi entităţi. Dacă clipul video înscris conţine materiale sau elemente asupra cărora concurentul nu deţine drepturi şi/sau asupra cărora au drepturi terţe părţi, este responsabilitatea participantului să obţină, înainte de înscrierea videoclipului, toate permisiunile şi orice acord necesar utilizării şi expunerii clipului înscris în concurs de către Ambasada S.U.A. la Bucureşti în maniera prezentată în acest regulament oficial. Ambasada S.U.A. la Bucureşti îşi rezervă dreptul de a solicita oricărui participant dovada obţinerii acordului într-o formă pe care o consideră acceptabilă. Înscriindu-se în concurs, participantul garantează şi susţine că el/ea este de acord cu înscrierea şi utilizarea videoclipului înscris în concurs şi cu publicarea acestuia pe pagina de internet a Ambasadei S.U.A. la Bucureşti şi pe alte pagini ale Guvernului S.U.A.

  Ambasada S.U.A. la Bucureşti îşi rezervă dreptul exclusiv şi discreţionar de a descalifica orice videoclip înscris pentru orice motiv. Ambasada S.U.A. la Bucureşti nu este obligată să specifice de ce un film înscris a fost descalificat, menţionând doar că el a fost considerat ineligibil conform acestui regulament oficial. Mai mult, Ambasada S.U.A. la Bucureşti îşi rezervă dreptul exclusiv şi discreţionar de a nu acorda niciun premiu dacă în perioada de înscriere nu primeşte un număr suficient de videoclipuri eligibile şi corespunzătoare.