Ziua Internațională Împotriva Corupției

Cu prilejul Zilei Internaționale Împotriva Corupției, Ambasada S.U.A. lansează un concurs de discursuri “Nu Corupției înseamnă…”, prin intermediul căruia participanții vor vorbi despre ce înseamnă România fără corupție pentru ei.  Concurenții sunt încurajați să includă în discursul lor ceea ce consideră ei drept principalele rezultate ale corupției în domeniul social, politic, economic sau de securitate, cât și soluțiile sugerate pentru problemă.

Studenții din ciclul licență de la specializările Drept, Științe Politice, Relații Internaționale, Istorie, Studii Americane și disciplinele conexe sunt invitați să trimită un discurs scris la adresa infobuch@state.gov, nu mai târziu de 18 ianuarie, 2019.  Discursul trebuie să fie scris în limba engleză și ar trebui să poată fi citit în aproximativ cinci minute.  Discursul scris nu trebuie să conțină mai mult de 600 de cuvinte.

Participanţii la concurs vor menţiona numele şi prenumele, adresa de e-mail, numărul de telefon, vârsta, specializarea, universitatea unde studiază şi numele profesorului îndrumator (dacă este cazul).  Copiii sau alţi membri ai familiilor angajaţilor din Ambasada S.U.A. nu au permisiunea de a intra in competiţie.

Diplomați americani vor selecta cele mai bune zece discursuri.  Discursurile vor fi evaluate pe baza viziunii, puterii de convingere, originalității și a utilizării corecte a limbii engleze.

Autorii acestor zece discursuri selectate vor fi invitați să își susțină creația în fața unei audiențe, care va include un juriu format din diplomați americani și reprezentanți ai comunității experților români pe data de 21 februarie 2019, la ora 14:00, la sediul American Corner din cadrul Bibliotecii Naționale a României.  Discursurile trebuie să fie citite în limba engleză și vor fi analizate pe baza viziunii (10 puncte), puterii de convingere (10 puncte), originalității (10 puncte), modului de livrare a discursului (10 puncte) și utilizării corecte a limbii engleze (10 puncte).  Semifinaliștii ar trebui să ajungă la American Corner nu mai târziu de ora 13.30 pentru a-și putea ocupa locurile înainte de începerea evenimentului.  Discursurile ar trebuie să se încadreze în intervalul de 5 minute.  Dacă un discurs continuă mai mult de șapte minute, moderatorul evenimentului îi va spune vorbitorului să se oprească.

Semifinaliștii vor fi anunțați înainte de data de 14 februarie 2019 că au fost selectați să-și citească discursurile.  Ambasada S.U.A. nu e responsabilă de costurile de transport sau de cazare pentru semifinaliștii din afara Bucureștiului.  Prin înscrierea la concurs fiecare student își asumă costurile de transport către American Corner în ziua de 21 februarie 2019.

Ambasada S.U.A. va acorda premiul întâi, un laptop, în timpul ceremoniei de pe 21 februarie.  Câștigătorii premiilor doi și trei vor fi răsplătiți cu o camera video GoPro, respectiv o baterie externă performantă.  Înregistrările cu discursurile celor trei câștigători vor fi puse pe website-ul Ambasadei și pe celelalte platforme online. Toți participanții vor primi certificate de apreciere pentru recunoașterea eforturilor.

Regulament şi informaţii despre concurs

 1. Tema concursului

“Nu Corupției înseamnă…” – în cinstea Zilei Internaționale Împotriva Corupției 2018.

 1. Cum puteţi participa

Scrieți un discurs care poate fi citit cu voce tare în aproximativ cinci minute, respectând tema concursului “Nu Corupției înseamnă…”, evidențiind ce înseamnă o Românie fără corupție.  Discursurile trebuie să fie creaţia originală a participantului și să fie scrise în limba engleză.  Acest concurs este destinat tuturor studenților din ciclul licență din România de la specializările Drept, Științe Politice, Relații Internaționale, Istorie, Studii Americane și disciplinele conexe.

Odată trimis un discurs, el este considerat a fi varianta finală şi nu poate fi modificat sau editat ori înlocuit.  Participarea la concurs reprezintă automat acceptarea acestor reguli oficiale ale competiţiei.

III. Înscrierea

Discursurile trebuie trimise la adresa de email infobuch@state.gov înainte de miezul nopții pe data de 18 ianuarie 2018.

Participanţii la concurs vor menţiona numele şi prenumele, adresa de e-mail, numărul de telefon, vârsta, specializarea, universitatea unde studiază şi numele profesorului îndrumator (dacă este cazul).

 1. Condiţii legate de conţinut

Discursurile înscrise trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

 • să nu includă conţinut explicit sau sugestiv sexual sau conţinut defăimător despre vreun grup etnic, rasial, de gen, religios, profesional sau de vârstă ori despre persoanele cu dizabilităţi, să nu fie sau pornografic şi să nu conţină nuditate;
 • să nu promoveze alcoolul, drogurile, tutunul, armele sau folosirea acestora sau alte activităţi care pot părea periculoase sau anumite mesaje politice;
 • să nu defăimeze, să nu reprezinte în mod necorespunzător şi să nu conţină comentarii denigratoare despre personae, instituții sau companii;
 • să nu includă utilizarea accentuată de mărci, logouri sau însemne comerciale (precum ambalaje sau interioare/exterioare de clădiri) private şi să nu promoveze vreo marcă sau vreun produs; să nu conţină informaţii de identificare precum numere de înmatriculare, nume de persoane, adrese de e-mail sau adrese de străzi;
 • să nu conţină materiale pentru care drepturile de autor sunt deţinute de alte persoane (inclusiv fotografii, sculpturi, picturi sau alte lucrări de artă sau imagini utilizate pe pagini de internet, la televiziune, în filme sau alte medii);
 • să nu conţină materiale care includ nume, fotografii sau alte indicii care permit identificarea unor persoane în viaţă sau decedate fără acord;
 • să nu transmită mesaje sau imagini care nu corespund imaginilor pozitive cu care Ambasada S.U.A. la Bucureşti doreşte să se asocieze;
 • să nu reflecte şi să nu constituie o încălcare a legii;
 • să nu prezinte şi să nu identifice în niciun fel minori fără acordul părintelui sau tutorelui legal al minorului.
 1. Eligibilitate
 • Participanţii trebuie să fie studenți din ciclul licență din România de la specializările Drept, Științe Politice, Relații Internaționale, Istorie, Studii Americane și disciplinele conexe.
 • Perioada de înscriere începe pe 9 decembrie 2018 şi se încheie pe 18 ianuarie 2019, la ora 23:59.  Persoana care va trimite discursul va fi considerată participantul la concurs şi va fi singura persoană înscrisă în competiţia pentru premiu.
 • Copiii angajaţilor Ambasadei S.U.A. nu pot participa la acest concurs.

 

 

 

 1. Selectarea câştigătorilor

Criteriile de jurizare

Toate discursurile vor fi evaluate de un juriu compus din diplomaţi americani din cadrul Ambasadei S.U.A. la Bucureşti şi din alţi americani din comunitatea Ambasadei S.U.A. la Bucureşti.

Discursurile vor fi evaluate pe baza viziunii (10 puncte), puterii de convingere (10 puncte), originalității (10 puncte), modului de livrare a discursului (10 puncte) și utilizării corecte a limbii engleze (10 puncte).

Prezentarea discursurilor

Pentru a participa în cadrul competiției finale de pe 21 februarie 2019, semifinaliștii trebuie să ajungă la American Corner București înainte de ora 13.30, astfel ca evenimentul să înceapă la timp și să nu survină întreruperi.  Semifinaliștii care vor ajunge după ora 14:00 nu vor mai putea să își citească discursurile.  Pentru a câștiga concursul, participanții trebuie să își citească discursul în fața unei audiențe care ar putea să includă și jurnaliști.  Participanții iau la cunoștință că pot fi înregistrați video și audio în timpul citirii discursului și aceste înregistrări pot fi redistribuite de către Ambasada S.U.A. sau de către presă.  Aceeași regulă se aplică și în cazul discursurilor pe hârtie.

VII. Termeni şi drepturi

Înscriindu-vă în acest concurs susţineţi, garantaţi şi sunteţi de acord cu următoarele:

Voi sunteţi autorul şi participantul.  Toate elementele discursului cu care v-aţi înscris sunt originale, nu sunt copiate din alte creaţii şi nu încalcă drepturile niciunei terţe părţi.   Voi rămâneţi proprietarul documentului înscris însă, odată cu înscrierea, acordaţi Ambasadei S.U.A. la Bucureşti drept perpetuu, gratuit, irevocabil ne-exclusiv să publice, reproducă, realizeze creaţii bazate pe acest document, să distribuie, să afişeze, să transmită, să difuzeze, să transpună în format digital sau să folosească în alte moduri şi să permită altora să folosească, în întreaga lume, discursul înscris în concurs în orice mod, formă sau format existent sau care va fi creat, inclusiv pe internet, şi pentru orice scop, inclusiv, dar nu doar pentru promovarea entităţilor implicate în concurs şi a concursului, fără necesitatea obţinerii aprobării ulterioare sau a efectuării unor plăţi către participant, inclusiv pentru acele discursuri care nu au fost selectate.  Prin înscrierea discursului, sunteţi de acord că Ambasada S.U.A. la Bucureşti nu este obligată să publice discursul înscris de voi, că Ambasada S.U.A. la Bucureşti este singura care decide asupra publicării şi că înscrierea sau publicarea unui discurs înscris nu garantează că acesta va fi câştigător.

Înscriindu-se, toţi participanţii înţeleg şi acordă Ambasadei S.U.A la Bucureşti permisiunea ca discursul înscris de ei să fie publicat pe platformele online ale Ambasadei (de ex. Facebook, YouTube) şi pe paginile de internet ale Ambasadei acum şi întotdeauna oriunde în lume pentru ca acesta să fie văzut de vizitatorii paginilor.  Ambasada S.U.A. la Bucureşti nu este răspunzătoare pentru utilizarea neautorizată a documentului de către o terţă parte.  Nu se va acorda recunoaştere pentru discursurile înscrise, iar înscrierea unui document nu creează o relaţie confidenţială şi nu impune Ambasadei S.U.A. sau instituţiilor afiliate obligaţia de confidenţialitate.

Toate discursurile trebuie să respecte drepturile de autor, mărcile comerciale, drepturile de confidenţialitate, publicitate sau orice alte drepturi de proprietate intelectuală şi de alt tip ale oricărei persoane şi entităţi.  Dacă discursul înscris conţine materiale sau elemente asupra cărora concurentul nu deţine drepturi şi/sau asupra cărora au drepturi terţe părţi, este responsabilitatea participantului să obţină, înainte de înscriere, toate permisiunile şi orice acord necesar utilizării şi expunerii discursului înscris în concurs de către Ambasada S.U.A. la Bucureşti în maniera prezentată în acest regulament oficial.  Ambasada S.U.A. la Bucureşti îşi rezervă dreptul de a solicita oricărui participant dovada obţinerii acordului într-o formă pe care o consideră acceptabilă. Înscriindu-se în concurs, participantul garantează şi susţine că este de acord cu înscrierea şi utilizarea discursului înscris în concurs şi cu publicarea acestuia pe pagina de internet a Ambasadei S.U.A. la Bucureşti şi pe alte pagini ale Guvernului S.U.A.

Ambasada S.U.A. la Bucureşti îşi rezervă dreptul exclusiv şi discreţionar de a descalifica orice discurs înscris pentru orice motiv.  Ambasada S.U.A. la Bucureşti nu este obligată să specifice de ce un discurs înscris a fost descalificat, menţionând doar că el a fost considerat ineligibil conform acestui regulament oficial.  Mai mult, Ambasada S.U.A. la Bucureşti îşi rezervă dreptul exclusiv şi discreţionar de a nu acorda niciun premiu dacă în perioada de înscriere nu primeşte un număr suficient de discursuri eligibile şi corespunzătoare.